Vilkår nettbutikk og gavekort

Generelt

Våre kjøpsbetingelser er kun tilgjengelige på norsk.

For å kunne handle hos oss må du være fylt 18 år. Du har også mulighet til å la dine foresatte eller en annen myndig person foreta bestillingen for deg.

Levering

Per i dag leverer vi kun varer til Norge.

Alle gavekort blir sendt med Posten eller pr. epost

Bestillingsprosess

Din ordre er bindende når ordren er registrert i vårt system. Ønsker du å annullere ordren må du ringe oss umiddelbart etter bestilling. Hvis ordren blir sendt kan du benytte deg av angreretten.

Du vil motta en e-post med oversikt over din ordre. Når vi har registrert din ordre manuelt vil vi godkjenne den og sende deg en ny ordrebekreftelse på e-post. Det er viktig at du leser gjennom bekreftelsen slik at du ser at den er i overensstemmelse med din bestilling. Vi sender gavekortet senest dagen etter registrert betaling.

Opplysninger i nettbutikk

Vi gjør vårt ytterste for å vise korrekt informasjon angående våre salgsvarer i nettbutikken. Vi må i midlertid ta forbehold om at bilde-/ skrive-/ trykkfeil kan forekomme. Slike feil kan føre til at vi ikke kan levere i henhold til feilinformasjon i nettbutikk eller markedsføring.  Ved slike situasjoner vil du få melding om dette på e-post.

Priser

Våre priser er inkludert merverdiavgift. Totalprisen inkludert frakt kan du se når du går til kassen, der kan du også se prisen med forskjellige leveringsmetoder.

Betaling

Hos oss kan du velge å betale med overføring til vår konto.

Levering

Når vi har godkjent din ordre sender vi ut en ordrebekreftelse på e-post.

Retur

Du må selv dekke eventuelle returkostnader for produkter du kjøper hos oss ved bruk av angrerett. Kostnadene for retur finner du ved å gå inn på postens nettsider her.

Du har selv ansvaret for retursendingen frem til vi mottar den.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett fra datoen du mottar gavekortet. Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveringen vi tilbyr), uten unødig opphold fra den dagen vi mottar returen din.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen.

Du vil ikke bli pålagt noe gebyr for tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake betalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som intreffer først.

Du må returnere varene eller levere de tilbake til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du har underrettet oss om at du vil gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.