Aero-coaching

Vi hjelper deg å bli raskere på sykkelen med bedre aerodynamikk!

Det finnes mange ulike måter å teste aerodynamikk på i dag – vindtunnel, virtuell vindtunnel, velodrom og ute i felten. Alle har sine styrker og svakheter.

Ved hjelp ny teknologi og protokoller kan vi teste ute på veien eller på bane under realistiske forhold og få relevante svar.

Vindtunnel gir svar på hva som fungerer under ett sett gitte forhold, man kan f.eks. teste vind fra en vinkel av gangen. Fordelen er at man får raskt svar, men ulempen er at man gjerne må teste mange sett av forutsetninger for å få gode svar. Man sitter også fast på en rulle som ikke gir realistiske bevegelser på sykkel/utøver, noe som kan påvirke «drag». Virtuelle vindtunneler kan med ulik grad av nøyaktighet beregne frontareal, men sier lite om «drag» som jo har stor betydning for din aerodynamikk. Virtuell vindtunnel basert på 3D-modellering har ikke god nok oppløsning til å gi gode nok svar (kan f.eks. ikke si noe om hvilken drakt som er raskest). I tillegg har man en stor feilkilde når man skal replikere modellen i virkeligheten – klarer du å sitte nøyaktig slik modellen sier du bør? Vår løsning er å la deg være din egen vindtunnel…
Ved hjelp av det siste innen sensorer og ulike teknologier kan vi teste deg ute på veien under reelle, dynamiske forhold og få gode svar. Ved hjelp av gode protokoller utviklet sammen med Olympiatoppen kan vi oppnå gode svar på mange problemstillinger. Vi begynner med sykkeltilpasning ved hjep av 3D-analyser for å finne en god baseline for deg, og noen alternative oppsett vi ønsker finne ut om kan være raskere. Vi lager så dagens testprotokoll for hva vi ønsker å teste av posisjoner og utstyr. Etter kalibrering av utstyr bærer det ut i vår testløype. hvor vi gjennomfører målinger. Etter testingen sitter vi med masse data vi analyserer for å finne hva som fungerte best. Vi kan også med det siste innen teknologi måle hvor mye en sittestilling «koster» deg. Ved å sammenligne baseline opp mot beste aerodynamiske resultat kan vi se om mest aerodynamiske stilling «koster» deg mer, kanskje for mye? Da er kanskje den nest beste stillingen raskest totalt sett? Eller kanskje du ved å trene på stillingen tilvenner deg etter noen uker og sitter igjen med ren aerodynamisk gevinst? Dette kan vi finne svar på.

Spar sekunder og minutter

Som en av få i verden kan vi også måle hvor mye aerostillingen vil «koste» deg. Gevinsten blir begrenset hvis du mister for mye watt eller ender i en posisjon du ikke klarer å holde hele distansen.
Jeg vil bli raskere

Hva kan vi teste?

Mange store og små detaljer kan påvirke din aerodynamikk. Vi begynner testene med de momentene som normalt gir størst uttelling før vi dykker ned i stadig mindre detaljer og nyanser.

Umiddelbar effekt

Man kan trene lenge og planmessig for å øke sin watt med noen få prosent. Mange vil derimot kunne hente ut det samme ved hjelp av bedret aerodynamikk – umiddelbart. Både positur på sykkelen og riktig valg av utstyr til deg vil kunne gi deg gode besparelser, og dermed mer fart for de samme wattene!
Sittestilling
Posisjon hender, skuldre, albuer og hode
Hjelmer
Hjul
Bekledning
Plassering av drikkesystemer
Logo Bike Fit Studio gjennomsiktig hvit
Du finner Bike Fit Studio i Oslo og på det sentrale østlandet, mellom Jessheim og Kongsvinger, under en times kjøretur fra Oslo. Våre lokaler er på Ullerhaugen Gård. Vi drar også på besøk til sykkelklubber og har tilpasningshelger lokalt hos dere. Hør med oss om mulighetene.
ADRESSER:
Bike Fit Studio Oslo
co/ UNAAS
Ensjøveien 17
0655 OSLO 

Bike Fit Studio
co/ Ullerhaugen Gård
Ullerhaugen 19
2100 SKARNES

Tlf.: 98 21 41 09
Copyright @ Bike Fit Studio
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram